دریافت*آشنایی با حالت هاي مختلف بستن مدارات Op-Amp*

آشنایی با حالت هاي مختلف بستن مدارات Op,Amp|eu
این فایل درباره ی آشنایی با حالت هاي مختلف بستن مدارات Op-Amp می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 20

• تقويت کننده معکوس (Inverting Amplifier)• تقويت کننده مستقيم• دنبال کننده و لتاژ• تقويت کننده ولتاژ به جريان• تقويت کننده جريان به ولتاژ• مدار نمونه با استفاده از ديود• مدار انتگرال گير• مدار مشتق گير• مدار جمع کننده• مدار تفريق کنندهدر زير با نحوه هاي مختلف بستن مدارات آپ امپي آشنا مي شويد

تقويت کننده معکوس (Inverting Amplifier)

با توجه به اينکه زمين شده است. بنابراين است.در حالت ايده آل است.در نتيجه

مي شود.

با توجه به بالا بودن مقاومت ورودي آپ امپ در پايه منفي و با توجه به قوانين گره مي توان نتيجه گرفت.(منظور از IZ1 جريان امپدانس يا مقاومت Z1 مي باشد)مي شود.در واقع در اينجا فرض کرديم IZ1 جريان وارد شونده به گره موجود در پايه منفي آپ امپ است.و IZ2 جريان خارج شونده از اين گره است.با توجه به قانون اهم و جهت جريان و صفر بودن جريان ورودي در آپ امپ رابطه زير را براي IZ1 و IZ2 داريم.

با توجه به فرمول فوق و تساوي IZ1 و IZ2 رابطه زير بدست مي آيد.در اين فرمول خروجي ضريب منفي يا برعکس شده ورودي است.اگر مقاومت فيدبک و مقاومت ورودي يکسان باشند.،مقدار گين برابر منفي يک مي شود.در اين حالت آپ امپ به صورت يک بافر NOT يا معکوس عمل مي کند.

تقويت کننده مستقيم

در اين حالت برعکس حالت قبلي تحريک آپ امپ از پايه مثبت صورت مي گيرد.همانطور که در شکل زير مشخص است. است.با توجه به هم پتناسيل بودن پايه هاي ورودي منفي و مثبت در حالت ايده آل داريم

با در نظر گرفتن قانون اهم در مورد جريان IZ2 رابطه زير را داريم

همانطور که ديديد مي باشد.در نتيجه فرمول فوق به صورت زير ساده مي شود.با توجه به قوانين گره و صفر بودن جريان ورودي آپ امپ در حالت ايده آل و روابط فوق رابطه زير را داريم

مطالب دیگر:
📝پاورپوینت بررسی برنامه ريزی جانشینی موثر📝پاورپوینت مواد و مصالح ساختمانی قیر 📝دانلود تحقیق درباره اختلال نارسایی توجه word📝دانلود تحقیق درباره اختلالات شخصیتی word📝دانلود تحقیق درباره ادراک از خدا word📝دانلود تحقیق درباره ارتباط با مشتری word📝دانلود تحقیق درباره باورهای غیرمنطقی word📝دانلود تحقیق درباره بهداشت روانی و سلامت روان word📝دانلود تحقیق درباره بهزیستی روان شناختی و تاب آوری word📝دانلود تحقیق درباره تاب آوری و پیامدهای آن  word📝دانلود تحقیق درباره تعهد سازمانی و عوامل موثر برآن word📝دانلود تحقیق درباره حافظه و مراحل آن word📝دانلود تحقیق درباره خودتنظیمی و راهبردها word📝دانلود تحقیق درباره دیابت و علائم آن word📝دانلود تحقیق درباره سبک زندگی word📝دانلود تحقیق درباره عقب ماندگی ذهنی word📝دانلود تحقیق درباره کیفیت زندگی کاری word📝دانلود تحقیق درباره گرافولوژی word📝دانلود تحقیق درباره مبانی نظری ویژگی های شخصیتی افراد word📝دانلود تحقیق درباره رضایت شغلی و عوامل موثر بر آن word📝دانلود تحقیق درباره رفتار شهروندی و دیدگاه های نظری آن  word📝دانلود تحقیق درباره شغل و مشخصه ها و ابعاد مختلف شغلی  word📝دانلود تحقیق درباره مفهوم سلامت word📝دانلود تحقیق درباره ناتوانی در یادگیری word📝دانلود تحقیق درباره نارساخوانی word