دریافت*آشنایی با خاستگاه حكومت علوي و بررسی مشروعیت الهي يا مردمي آن*

آشنایی با خاستگاه حكومت علوي و بررسی مشروعیت الهي يا مردمي آن|eu
این فایل درباره ی آشنایی با خاستگاه حكومت علوي و بررسی مشروعیت الهي يا مردمي آن می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 83

پيش گفتار1ـ خاستگاه تاريخي حكومت علوي2ـ خاستگاه جامعه شناختي حكومت علوي3ـ خاستگاه قانوني حكومت علوي4ـ خاستگاه ديني حكومت علوي5 ـ خاستگاه سياسي حكومت علوييك ـ ديدگاه مشروعيت الهي حكومت علويدو ـ ديدگاه مشروعيت الهي ـ مردمي حكومت علويسه ـ ديدگاه مشروعيت مردمي حكومت علويتأملاتي پيرامون ديدگاه سومتأمل اول: ديدگاه سوم از نگاه عقل عملي و فلسفه سياسيتأمل دوم: ديدگاه سوم از نگاه كتاب و سنتتأمل سوم: ديدگاه سوم از نگاه ادله خاصه حكومت علويتأمل چهارم: ديدگاه سوم از نگاه اجماع فريقينتأمل پنجم: نقد اجمالي ادله نقلي ديدگاه سومتأمل ششم: ديدگاه سوم در بوته تجربهتأمل هفتم: نقش مردم در حكومت علوي بر مبناي مشروعيت الهي________________________________________پيش گفتار

خاستگاه حكومت علوي را مي توان از زواياي گوناگون تاريخي،جامعه شناختي، حقوقي، ديني و سياسي، مورد كاوش قرار داد. اين مقاله پس ازعبوري سريع از خاستگاههاي يادشده، محور خود را جستجو پيرامون خاستگاهسياسي حكومت علوي قرار مي دهد. در باره خاستگاه سياسي حكومت علوي، باسه ديدگاه: الهي، الهي ـ مردمي و مردمي مواجهيم. نخست اين سه ديدگاه، بااستناد به گفتار مدعيان آنها مطرح مي شود. آنگاه با توجه به ديرينه بودن گفتمانديدگاه اول و دوم كه يكي مربوط به پيروان آن حضرت و ديگري مربوط به ديگرفرق مسلمان است، با عنايت به سرشاري منابع و تأليفات پيرامون آن دو، سمت وسوي اصلي بحث را متوجه ديدگاه سوم كه جنبه كاربردي بيشتري هم دارد و ازمباحث زنده سياسي جامعه است، نموده و پس از ذكر مستندات اين ديدگاه باتأملات هفت گانه، به ارزيابي آن از نگاه عقل، كتاب، سنت و اجماع و عملكردتجربي آن در طول تاريخ خواهيم پرداخت و در پايان به نقش مردم در حكومتعلوي بر مبناي خاستگاه الهي آن اشارتي مختصر خواهد شد.|48|1ـ خاستگاه تاريخي حكومت علوي

در پي قتل عثمان و بلاتكليف ماندن مسأله زمامداري و خلافت، نخبگان و خواصّ، مركب ازچهره هاي شاخص مهاجرين و انصار و ديگر افراد مؤثر در جامعه اسلامي آن برهه، به همراهيتعداد زيادي از مردم مدينة النبي(ص)، در مسجد رسول خدا براي چاره انديشي و شور و مشورتدر اين مسأله مهم و حياتي گرد آمدند. مسجد مملو از جمعيت شد. انگشت اشاره و ارشاد برخي ازخواصّ و سابقين در عرصه ايمان و جهاد، همچون: عمار ياسر، ابن تيهان، ابوايوب انصاري وسخنان روشن گرانه ايشان در فضل و سابقه و جهاد و قرابت اميرالمؤمنين(ع)، زمينه هاي پيشآمده در اثر حوادث بيست و پنج ساله گذشته را فعليت بخشيد و همگي بر علي(ع) اجماع و اتفاقكردند. سيل خروشان علاقه و احساسات خواصّ و عوام به سوي بيت امام(ع) به جريان افتاد.انبوه جمعيت در درب خانه مولا گرد آمدند و يكصدا آن امام همام را براي پذيرش حكومت وولايت تحت فشار قرار دادند، حادثه اي كه در تاريخ خلافت، براي نخستين بار و آخرين مرتبهاتفاق مي افتاد [1]. خود حضرت در وصف بيعت گويد:"و بسطتم يدي فكففتها و مددتموها فقبضتها، ثم تداككتم عليّ تداكّ الاِبل الهيم عليحياضها يوم ورودها حتي انقطعت النعل و سقطت الرّداء و وطيء الضعيف و بلغ منسرور الناس ببيعتهم ايّاي ان ابتهج بها الصغير و هدج اليها الكبير و تعامل نحوهاالعليل و حسرت اليها الكعاب؛ [2]دستم را گشوديد، بازش داشتم و آن را كشيديد، نگاهش داشتم، همچون شتران تشنهكه روز آب خوران به آبگير درآيند، بر من هجوم آورديد، چندان كه كفش از پاي درآمد و ردا افتاد و ناتوان پايمال گرديد و خشنودي مردم در اثر بيعت با من بدانجارسيد كه خردسال از آن شادمان شد و سالخورده لرزان لرزان به سوي آن روان گرديدو بيمار، براي بيعت، خود را سر پا نگه مي داشت و دختران جوان نقاب از چهرهكشيدند، براي مشاهده آن منظره.">در نخستين گام؛ امام(ع) كه اوضاع را آشفته مي ديد و زمينه هاي اجتماعي را براي انجاماصلاحات و بازگشت به خطوط اصلي ترسيم شده در كتاب الهي و سنت نبوي فراهم نمي ديد ومي دانست دگرگوني جامعه، آن قدر الوان و رنگارنگ شده و ابرفتنه همه جا را پوشانده و مسير|49|

حركت ناآشنا گرديده كه جامعه تحمل ارزشهاي علوي و بازگشت به دوران رسول خدا(ص) را ازكف داده است، پيشنهاد بيعت و خلافت را ردّ كرد و فرمود: مرا رها كنيد و از ديگري تقاضا كنيد.اگر از من بگذريد، همچون يكي از شما خواهم بود و شايد از شما شنواتر و مطيع تر باشم نسبت بهكسي كه شما برمي گزينيد. من اگر وزير باشم بهتر است تا امير شما باشم. [3]اما پافشاري مردم پايان نداشت، امام مجبور به پذيرش حكومت و بيعت گرديد، ولي فرمود:پس در مسجد:"فان بيعتي لا تكون خفية و لا تكون الّا في المسجد؛ [4]همانا بيعت من مخفيانه و در گوشي نخواهد بود و محل آن جايي جز مسجد رسولخدا(ص) نمي باشد.">طبق نقل برخي مورخان، روز شنبه، نوزدهم ذيحجه از سال سي و پنج هجري، براي بيعتآشكار و علني با چهارمين خليفه بعد از رسول خدا(ص)، پير و جوان، زن و مرد، مهاجر و انصار،راهي مسجد شدند و با مشاركت سياسي بي نظير و بي سابقه و عشقي وصف ناپذير، در برابرديدگان همه، كار بيعت به انجام رسيد و پايه هاي حكومت علوي با اين خاستگاه تاريخي، برگزينش آزاد و اراده قلبي توده ها، استقرار يافت و به تلألؤ و پرتوافكني پرداخت. [5]در گزارش مبدأ شروع و خاستگاه حكومت امام(ع) در بستر تاريخ، اختلافي ميان هفتاد و دوفرقه مسلمانان مشاهده نمي شود و تأييد همگاني پشتوانه آن است.

مطالب دیگر:
جزوه کامل فیزیک دوم دبیرستان ( ریاضی- تجربی )بررسی رباتهای صنعتی و مشخصات آنها در جوشكاریبررسی روابط زوجین با والدین خود و مشکلات ناشی از آنبررسی سیر تحولات ستارگانکارآموزی پروژه احداث برج شهرانپاورپوینت حسابداری مدیریت پیشرفتهطرح توجیهی فرآوری و بسته بندی انواع سبزی تازه و خرد شدهطرح توجیهی مهد کودک با ظرفیت پذیرش 75 کودک در سالتحقیق قابل ویرایش نانو تکنولوژیآموزش نقشه کشی معماریپاورپوینت کتاب تک جلدی مبانی رفتار سازمانی استیفن رابینز ترجمه پارسائیان و اعرابیارزیابی عملکرد شرکت از طریق کیفیت سودپاورپوینت مدل های ارزشیابی اوراق بهادار (همراه با مثالهای تشریحی)پژوهش بررسی تاثیر کیفیت خدمات الکترونیک با استفاده از مدل ‏E.Servqual‏ بر روی رضایتمندی ‏مشتریان بانکمقاله پروژه مالی کارخانه تولید نقل 100 صپاورپوینت سقف یوبوتپاورپوینت آموزش اذان و اقامه و وضو و تیمم و نمازدانلود تحقیق امداد و نجات 63 صدانلود تحقیق انواع اسلحه 25 صبررسی شناخت عوامل مؤثر در بد حجابی دانش آموزان دخترتحقیق درمورد ایمنی و بهداشت شغلی آن 33 صتحقیق درمورد بوجود آمدن ترافیک 20 صتحقیق درمورد تاریخچه پلیس در ایران 17 صتحقیق درمورد پروژه سد متحرک دلتاتحقیق درمورد پیشرفته ترین سلاح ها و هواپیماها