دریافت*خاک، ساختمان، خواص، انواع آن و خاک ورزی و بررسی نقش خاک در زراعت و آلودگی های آن در کشاورز*

خاک, ساختمان, خواص, انواع آن و خاک ورزی و بررسی نقش خاک در زراعت و آلودگی های آن در کشاورزی|eu
این فایل درباره ی خاک، ساختمان، خواص، انواع آن و خاک ورزی و بررسی نقش خاک در زراعت و آلودگی های آن در کشاورز می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

فرمت فایل: wordتعداد صفحات: 68

فهرست مطالبمقدمهپيشگفتارمفهوم خاكعوامل موثر در تشكيل و تكامل خاكهابافت خاكساختمان خاكخواص خاكخواص فيزيكي خاكهادانه بندي ذرات معدني خاكمواد آلي خاكانواع خاكوابستگي خاك به گياهخاك عرضه كننده هوا به ريشهاملاح محلول زيادخاكهاي شور و قليادشواريهاي نفوذ آب در خاكتاثير اكسيژن خاكتاثير محيط ريشهخاكهاي اسيديحركت آب در خاكمديريت خاك ورزيعمليات خاك ورزيخاك ورزي براي شكستن سخت لايه خاك ورزيخاك ورزي عميق براي لايه هاي محدود كننده طبيعيخاك ورزي حفاظتيكنترل رفت و آمد ماشين هادشواريهاي سطحيماده هاي بهساز شيمياييمديريت ماده اليكود داميگياهان پوششي و مالچ سطحيدشواريهاي زير سطحيرنگ خاكخاك سطح الارض يا خاك مزروعيخاك تحت الارض يا خاك بكرخاك به منزله محيط رشد نباتنگهدارنده از گياهتوسعه شبكه ريشه اي گياهان در خاكنحوه استفاده گياهان از خاكمقايسه حاصلخيزي و پتانسيل بالقوه خاكاثرات عمليات زراعي Tillage در خاكها و در رويش گياهمفهوم عمليات زراعي و هدف از انجام آننقش عمليات زراعي در كنترل علفهاي هرزنقش اعمال زررعي در كنترل بقاياي گياهنقش عمليات زراعي بر روي ساختمانتاثير كشت و كار ممتد در خلل و فرج خاككشت پذيري Tilth و اعمال زراعي Tillageاثر چرخهاي ماشين آلات بر روي خصوصيات خاكها و گياهاناراضي مناسب براي كشاورزياحتياجات غذايي و تغذيه معدني نباتاتعناصر غذايي مورد استفاده در گياهانعلائم كمبود عناصر غذاييجذب عناصر غذايي از خاكرابطه كاهش حاصلخيزي خاك و ارزش غذايي گياهانعامل مديريتي زراعيآلودگي خاك از طريق مواد مورد استعمال در كشاورزيآلودگي خاك از طريق استعمال كود شيمياييآلودگي از طريق سموم دفع نباتات و امراض گياهي علف كش هاآلودگي خاك در ايراننتيجهمنابع

مقدمهخاك به عنوان بستر حيات و جايگاه تكوين و رشد گياهان ، يكي از اساسي ترين مائده هايي است كه امانت به انسان سپرده شده است تا با حفاظت احياء بهره برداري و توسعه دوام و قوام خويش و گياهان و جانواران را تضمين نمايد . متاسفانه نبود شناخت كافي و لازم از اهميت خاك و در دسترس همگان بودن آن زمينه هاي بي بها جلوه دادن اين ماده حياتي را در جامعه فراهم نموده است ، برخوردهاي غير علمي با خاك و تبديل و تخريب آن توسط انسان مثل شهر سازيها ، احداث جاده ها ، چراي بي رويه دام ، قطع درختان جنگلها ، زهدار نمودن و آلوده سازي آن بوسيله پس آبهاي شهري ، صنعتي و كشاورزي ، بهره كشي نامناسب انسان از خاك و 000 باعث شده است كه علاوه بر كاهش منزلت و ارزش اقتصادي و اجتماعي آن ، ضربات جبران ناپذيري بر ساختمان خاكها ، حشرات وموجودات زنده در ان و مآلاً بر ريشه خود انسان فرود آيد .بنابراين مسئولان منابع خاك و آب و فرهنگي كشور فرض است در بالا بردن اطلاعات و بينش علمي جامعه به ويژه كارشناسان و كاربران كشاورزي كوشش نمايند تا خاك جايگاه مناسب و در خور شان خود را بازيابد ( 7 ) .پيشگفتارخاك كه در فصل مشترك انسان و كره زمين قرار دارد عنصري اساسي براي بشر به شمار مي رود كه محل اجراي فعاليتها‌، منبع تغذيه و دستگاه تصفيه پس مانده هاست . خاك قابل كشت موهبتي است محدود ، اولاً از لحاظ كميت ، زيرا فقط 22 درصد از سطح خشكي ها يعني 3300 ميليون هكتار را تشكيل مي دهند . در حال حاضر فقط نيمي از زمينهاي قابل كشت يعني 1580 ميليون هكتار كشت مي شوند . ما بقي ذخيره به شمار مي آيند .زمينهاي زير كشت نيز پايدار نيستند ، بنابر تخمين سازمان خوارو بار و كشاورزي جهاني ، هر سال 5 تا 7 ميليون هكتار زمين به سبب شرايط نامناسب بهره وري تلف مي شوند . به اين ترتيب در طي 225 سال ممكن است كليه زمينهاي زير كشت از بين برود . علل تباهي خاكها به دست انسان فقط شرايط نامناسب بهره برداري كشاورزي نيست ، بلكه آلودگي هوا ، با تضعيف حالت تندرستي گياهان در بخش هاي كشاورزي و جنگل ، خاكها را نسبت به شماري از بيماريها ، پنهان و آشكار حساس مي سازد كه از آن ميان از دست دادن بارخيزي به سبب فرسايش و يا به علت تجمع مواد سمي به ويژه فلزات سنگين و آفت كشها را مي توان برشمرد . كاهش سطح رستني ها بر اثر توسعه ساختمان كه گاهي نابخردانه در محيط زيست صورت مي گيرد نيز خود علت ديگري از اتلاف خاك بارخيزمي باشد . ( 7 )

مطالب دیگر:
🔗تحقیق بسته بندی🔗تحقیق تغذیه سالمندان🔗تحقیق تغذیه و بهداشت🔗تحقیق تغذیه بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه🔗تحقیق نقش فناوری نانو در صنایع غذایی🔗تحقیق نمونه برداری جهت ارزیابی تازگی ماهی🔗تحقیق ماشینهای بسته بندی مواد غذایی🔗تحقیق رفراكتومتر، پلامترو ساكاریمتر🔗کنترل UPFC مبتنی بر فازی برای نوسانات فرکانسی توان🔗تحقیق تعاریف و تنظیم داده های آماری🔗تحقیق کاربرد علم آمار🔗کنترل کننده مدل لغزشی فازی برای سیستم قدرت SMIB🔗تحقیق رژیم غذایی در نوجوانان🔗تحقیق دوغ كره در تهیه نوشیدنیهای تخمیری🔗تحقیق سموم مواد غذایی🔗تحقیق پنیر پروسس و جانشینها یا محصولات پنیری بدلی🔗ماتریس کنترل P-Q مبدل مبتنی بر UPFC با استفاده از روش کنترل توان مستقیم🔗کاهش نوسانات در سیستم قدرت با استفاده از UPFC و PSS🔗مدل سازی، تجزیه و تحلیل و محل بهینه UPFC برای به حداقل رساندن تلفات توان حقیقی🔗طراحی پایدار کننده سیستم های قدرت مقاوم با استفاده از ترکیب ANN و ICA🔗پلان معماری كافی نت🔗پلان معماری باغ وحش🔗پلان معماری كافی شاپ🔗پلان معماری داروخانه🔗8مقاله الزیویر2014در مورد پایدار کننده سیستم قدرت pss